Adakah Kritikan Boleh Menghalang Peningkatan Prestasi Kerja

kritikan boleh menghalang peningkatan prestasi kerja

Dalam alam pekerjaan bagaimana kritikan boleh menghalang peningkatan prestasi kerja bagi seseorang pekerja.

Alam pekerjaan sememangnya sangat sangat mencabar pada hari ini kerana ada pelbagai rintangan dan masalah yang perlu kita tempuhi.

Masalah kerja yang tidak pernah habis ditambah masalah yang timbul ditempat kerja pula membuat kita kadang kadang letih untuk mengurus semua perkara tersebut.

Namun demi mencari rezeki kita tetap teruskan dan sesuaikan dengan keadaan yang ada ditempat kerja kita selama mana kita boleh bertahan.

Namun kali ini kita ingin bercakap tentang apakah kritikan perlu ada ditempat kerja dan adakah ia akan membantu meningkatkan prestasi kerja seseorang itu.

Apa Maksud Kritikan

Kritikan merujuk kepada penilaian atau komen yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu perkara biasanya berkenaan dengan prestasi, tingkah laku, atau hasil kerja seseorang individu.

Dalam ertikata yang lain juga kritikan boleh bersifat positif atau negatif bergantung kepada cara penyampaian dan niat pengkritik.

Selalunya didalam alam pekerjaan pihak atasan seperti bos layak untuk mengkritik prestasi kerja seseorang pekerja dibawahnya.

Kritikan ini digunakan untuk memberi maklum balas atau ulasan terhadap sesuatu seperti cara kerja atau sikap seseorang yang perlu diberi perhatian.

Kritikan yang baik adalah yang bersifat membina dan membantu individu atau organisasi memahami kelemahan mereka dan cara untuk memperbaikinya.

Ia boleh menjadi alat yang berguna untuk peningkatan prestasi atau perkembangan diri.

Adakah Perlu Kritikan Dalam Alam Pekerjaan

Jawapannya semestinya perlu sebab kritikan adalah penting untuk meningkatkan prestasi kerja dan bukannya menghalang prestasi kerja seseorang itu.

Namun ia perlu dilihat bagaimana kritikan itu disampaikan sama ada denga cara positif atau negatif.

Kritikan yang konstruktif, membina dan berhemah dapat memberikan beberapa manfaat penting dalam persekitaran pekerjaan seperti berikut:

  1. Peningkatan prestasi: Kritikan yang diberikan secara berhemah dan bermanfaat dapat membantu pekerja memahami di mana mereka perlu memperbaiki prestasi mereka. Ini boleh merangsang usaha untuk mencapai matlamat kerja dengan lebih baik.
  2. Pembelajaran: Kritikan yang disampaikan dengan bijak boleh menjadi peluang pembelajaran. Pekerja dapat mengambil pelajaran daripada kritikan tersebut untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka.
  3. Pemahaman tentang harapan syarikat: Kritikan dapat membantu pekerja memahami harapan atasan atau organisasi terhadap prestasi mereka. Ini boleh membolehkan mereka menyesuaikan diri dan berusaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
  4. Komunikasi yang lebih baik: Kritikan membuka saluran komunikasi antara pihak atasan dan pekerja. Ini dapat membolehkan mereka berinteraksi dengan lebih efektif dan lebih berkesan.
  5. Memperbaiki hubungan kerja: Apabila kritikan disampaikan secara bijak, ia tidak perlu merosakkan hubungan kerja. Sebaliknya, ia boleh membantu memperbaiki hubungan dengan menggalakkan dialog dan pemahaman.

Walau bagaimanapun, penting untuk menyampaikan kritikan dengan bijak dan bersifat membina.

Kritikan yang kasar, merendahkan, atau tidak berdasarkan fakta boleh merosakkan motivasi dan hubungan kerja.

Oleh itu, penting untuk menjalankan kritikan dengan teliti dan penuh pertimbangan.

Bagaimana Kritikan Boleh Menghalang Prestasi Kerja

Kritikan yang diberikan boleh juga menjadi penghalang peningkatan prestasi kerja, terutamanya jika kritikan itu tidak disampaikan dengan cara yang betul atau tidak bersifat membina.

Berikut adalah beberapa cara di mana kritikan yang tidak tepat boleh mengganggu prestasi kerja seseorang:

  1. Menghina atau merendahkan: Kritikan yang kasar, melecehkan, atau merendahkan maruah seseorang boleh merosakkan keyakinan diri dan motivasi mereka. Ini boleh mengakibatkan penurunan prestasi kerja kerana pekerja tersebut mungkin kehilangan keyakinan untuk berusaha lebih baik.
  2. Tidak bersifat konstruktif: Kritikan yang hanya menunjukkan masalah tanpa menawarkan cadangan atau bimbingan untuk memperbaikinya tidak akan membantu pekerja memperbaiki prestasi mereka. Mereka mungkin tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk membaiki kelemahan mereka.
  3. Tidak berdasarkan fakta: Kritikan yang tidak berdasarkan fakta atau bukti yang kukuh mungkin tidak adil dan menyesatkan. Ini boleh mengganggu prestasi kerja kerana pekerja mungkin merasa dituduh secara tidak adil.
  4. Tidak disampaikan secara berhemah: Cara kritikan disampaikan juga penting. Jika ia disampaikan dengan kasar atau marah, pekerja mungkin tidak menerima kritikan dengan baik dan mungkin tidak mahu berusaha untuk memperbaiki prestasi mereka.

Untuk memastikan kritikan dapat membantu meningkatkan prestasi kerja, ia perlu disampaikan dengan berhemah, berdasarkan fakta, dan bersifat konstruktif.

Ini akan membantu pekerja memahami di mana mereka perlu memperbaiki diri dan memberi dorongan untuk berusaha lebih baik.

Baca juga 7 Tips Bagaimana Nak Cari Kerja

Kesimpulan

Berdasarkan topik diatas maka apa yang boleh disampaikan disini adalah dua perkara yang kita perlu tahu.

Yang pertama jika kritikan itu disampaikan dengan cara berhemah dan ada asas yang kukuh maka ia akan dapat membantu meningkatkan prestasi kerja sesorang itu.

Manakala jika kritikan disampaikan dengan cara yang tidak berhemah, merendah rendahkan seseorang dan disampaikan dengan marah dan kebencian maka boleh jadi ia akan menghalang peningkatan prestasi kerja seseorang itu.

Jadi anda yang perlu memberikan kritikan perlulah memikirkan kesan yang akan berlaku jika tidak mengkritik dengan cara yang betul.

Scroll to Top